Aktualności

Nie taki polski straszny – rozstrzygniecie konkursu

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione w 1999 r. przez UNESCO i ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz przypomnienie, że dbając o język ojczysty, dbamy o tożsamość kulturową. Z okazji święta języka ojczystego Centrum Kultury, Spotu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie przeprowadziło konkurs „Nie taki polski straszny”. Konkurs zorganizowany […]

“Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim” – szkolenie dla młodzieży

8 marca w CKSiR “Sokół” w Sieniawie rozpoczęły się zajęcia w dla młodzieży w ramach projektu “Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjna Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3:2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, a jego realizatorem jest Fundacja VCC […]

Skip to content