O nas

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie utworzone zostało w 2011 roku w wyniku likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury. Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Sieniawa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki oraz sportu.   Do zadań CKSiR „Sokół” należy m.in.: – koordynacja działań kulturalnych mających na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta, – organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, propagowanie aktywnego stylu życia czasu oraz realizacja wszelkich działań w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji, – organizowanie różnorodnych form aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz w ciągu roku szkolnego, – organizowanie koncertów, spektakli, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych. CKSiR „Sokół” współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta, ze szkołami  oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem „Aktywni w Sieniawie”, zespołem „Piganeczki” oraz klubami sportowymi. W Centrum organizowane są różnego rodzaju inauguracje, uroczystości okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy międzyszkolne i spotkania autorskie. Obecnie w CKSiR „Sokół” działa Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieniawie oraz Amatorska Grupa Teatralna.

Budynek „Sokoła”

            Budynek, w którym obecnie funkcjonuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie na początku swego istnienia związany był z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. W 1922 roku z inicjatywy Jana Podczaskiego, pełnomocnika Ordynacji Książąt Czartoryskich, rozpoczęto budowę gmachu, który oddano do użytku w 1928 roku. Projektantami budynku  byli Michał Stawarski, Józef Zygmunt oraz Kazimierz Żerebecki.       W „Sokole” działała żeńska i męska sekcja gimnastyczna, istniał teatr amatorski „Promień”, zespół taneczny „Czardasz” i orkiestra dęta, organizowane były uroczystości narodowe, spotkania, odczyty. Funkcjonowała tu również Szkoła Ludowa z nauczaniem na poziomie zawodowym, a na piętrze mieściło się Towarzystwo Kasynowe. Po II wojnie światowej, kiedy organizacja przestała działać, w jej siedzibie zaczęło funkcjonować kino „Wrzos”. W latach siedemdziesiątych budynek został przebudowany – zaadaptowano salę kinową, a część użytkową przeznaczono na internat dla uczniów miejscowego liceum. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieściły się tu oddziały klas 0-III szkoły podstawowej. W roku 2009 z inicjatywy władz miasta „Sokół” został odrestaurowany. W wyniku modernizacji, przeprowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, odsłonięto zamurowane kolumny przy głównym wejściu do budynku oraz okna w elewacji bocznej, zaprojektowano salę widowiskową. Podczas prac budowlanych udało się odsłonić również zabytkowy, oryginalny sufit z fragmentarycznie zachowaną kolorystyką. Dzięki generalnej renowacji dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odzyskała swój blask i służy mieszkańcom miasta.        Od 2010 roku w budynku mieści się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa, a od 2011 roku swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.

Skip to content