Aktualności

“Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim” – szkolenie dla młodzieży

8 marca w CKSiR “Sokół” w Sieniawie rozpoczęły się zajęcia w dla młodzieży w ramach projektu “Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjna Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3:2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, a jego realizatorem jest Fundacja VCC z Lublina.

Podczas szkolenia młodzież zdobywać będzie wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci oraz umiejętności w zakresie dziennikarstwa on-line.

          

 

Skip to content