Aktualności

Cyfrowe GOK-i

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie przystąpiło do projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjna Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3:2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu sieniawskie centrum kultury na początku […]

Skip to content