Aktualności

Nie taki polski straszny – rozstrzygniecie konkursu

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione w 1999 r. przez UNESCO i ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz przypomnienie, że dbając o język ojczysty, dbamy o tożsamość kulturową.

Z okazji święta języka ojczystego Centrum Kultury, Spotu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie przeprowadziło konkurs „Nie taki polski straszny”. Konkurs zorganizowany został w dwóch kategoriach: literackiej i plastyczne, a jego adresatami były dzieci i  młodzież z terenu miasta i gminy Sieniawa. Celem konkursu był rozwój oraz popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży oraz dbałość o poprawność językową. Prace zgłoszone do konkursu oceniało jury w składzie: Małgorzata Charko, Monika Jurkiewicz oraz Marzena Kalin-Bat.

Do części literackiej konkursu należało zgłosić pracę pisemną, mającą formę kartki z pamiętnika, w której opisano dzień z życia współczesnego ucznia. Do konkursu wpłynęło osiem prac w kategorii kl. IV-VIII. Ostatecznie jury wybrało dwie, najbardziej wyróżniające się prace. Laureatem konkursu została Aneta Korchowiec, uczennica kl. VI SP w Sieniawie, której pracę wyróżniono za docenienie nieefektownej rzeczywistości. Wyróżnienie zdobyła Zuzanna Lichołat z kl. VII SP w Czerwonej Woli. Warto podkreślić, że poziom prac literackich był wysoki. Uczniowie zadbali nie tylko o poprawność językową i stylistyczną, ale też o ciekawe ujęcie tematu.  Konkursowe kartki z pamiętnika czytało się z wielką przyjemnością.

Większym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, do którego należało zgłosić plakat popularyzujący język polski. Do konkursu wpłynęło po dziewięć prac w kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. Jury brało pod uwagę pomysł  i realizację tematu, samodzielność wykonania pracy, staranność. Jury przyznało:

– w kategorii klas I-III:

tytuł laureata Annie Nakonieczny, kl. III SP w Rudce

wyróżnienia: Alicji Bednarskiej, kl. II oraz Szymonowi Solarczykowi, KL I SP w Rudce

– w kategorii klas IV-VIII:

tytuł laureata otrzymali: Paulina Szczęch, kl. VII SP w Sieniawie oraz Adrian Nakonieczny, kl. IV SP w Rudce

wyróżnienie: Zuzanna Lichołat, kl. VII SP w Czerwonej Woli.

Konkursu w kategorii klas szkoły ponadpodstawowej nie rozstrzygnięto z powodu małej ilości prac.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek, natomiast zwycięzcy – nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie. Dziękujemy również opiekunom uczniów: rodzicom                                             i nauczycielom, za mobilizację dzieci do konkursu.

Skip to content