Aktualności

Zakończenie projektu

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie wzięło udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W związku z rozpoczęciem projektu w grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy nieodpłatnie od realizatora projektu – Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy: 5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 16 731,41 zł.

Celem projektu było zwiększenie stopnia kompetencji cyfrowych u  pracowników gminnych samorządowych jednostek kultury oraz u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenia odbyły się w dwóch blokach tematycznych: dziennikarstwo online oraz bezpieczeństwo w sieci, a prowadzili je profesjonalni trenerzy zewnętrzni – Filip Ciepałowicz i Marcin Turno (szkolenie pracownika centrum kultury) oraz Grzegorz Urban (szkolenie młodzieży) – oczywiście w związku z pandemią covid-19 trenerzy prowadzili zajęcia on-line. Uczestnicy szkolenia pracowali z aplikacjami Microsoft Office 365 t.j. formes, sway, dysk google, zakładali kanał na youtube, tworzyli filmiki, poznali legalne źródła i zasady wykorzystywania m.in. zdjęć i utworów z Internetu, wiele czasu poświęcono na pracę z programem Photoshop. Szkolenia miały na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie. Szkolenie dla młodzieży odbyło się w marcu i kwietniu w centrum kultury, objęło ono 15 spotkań po 2 godz. lekcyjne, wzięło w nim udział dziewięć osób – uczniów Szkoły Podstawowej im. T Kościuszki w Sieniawie.

Bardzo dziękujemy z za udział i zaangażowanie uczestnikom projektu: Andżelice, Emilii, Katarzynie, Lenie, Oliwii, Paulinie, Zuzannie, Patrykowi i Piotrowi.

                    

Skip to content