Aktualności

“Sokół” – 10 lat minęło od gruntownej renowacji budynku

10 lat temu w 2009 r. budynek “Sokoła” przeszedł gruntowny remont. Dokładnie 10 lat temu – 11 listopada 2009 r. podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości miała miejsce uroczystość oddania do użytku wyremontowanego budynku.

 Budynek, w którym obecnie funkcjonuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie na początku swego istnienia związany był z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. W 1922 roku z inicjatywy Jana Podczaskiego, pełnomocnika Ordynacji Książąt Czartoryskich, rozpoczęto budowę gmachu, który oddano do użytku w 1928 roku. Projektantami budynku  byli Michał Stawarski, Józef Zygmunt oraz Kazimierz Żerebecki. W „Sokole” działała żeńska i męska sekcja gimnastyczna, istniał teatr amatorski „Promień”, zespół taneczny „Czardasz” i orkiestra dęta, organizowane były uroczystości narodowe, spotkania, odczyty. Funkcjonowała tu również Szkoła Ludowa z nauczaniem na poziomie zawodowym, a na piętrze mieściło się Towarzystwo Kasynowe. Po II wojnie światowej, kiedy organizacja przestała działać, w jej siedzibie zaczęło funkcjonować kino „Wrzos”. W latach siedemdziesiątych budynek został przebudowany – zaadaptowano salę kinową, a część użytkową przeznaczono na internat dla uczniów miejscowego liceum. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieściły się tu oddziały klas 0-III szkoły podstawowej. W roku 2009 z inicjatywy władz miasta „Sokół” został odrestaurowany. W wyniku modernizacji, przeprowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, odsłonięto zamurowane kolumny przy głównym wejściu do budynku oraz okna w elewacji bocznej, zaprojektowano salę widowiskową. Podczas prac budowlanych udało się odsłonić również zabytkowy, oryginalny sufit z fragmentarycznie zachowaną kolorystyką. Dzięki generalnej renowacji dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odzyskała swój blask i służy mieszkańcom miasta.        Od 2010 roku w budynku mieści się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa, a od 2011 roku swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.

Sokół na przestrzeni lat – trochę historii

Budynek “Sokoła” przed remontem i po odrestaurowaniu

11 listopada 2019 r.

“Sokół” dziś

Skip to content