Aktualności

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież szkolną z terenu miasta i gminy Sieniawa do uczestnictwa w konkursie plastycznym honorującym pamięć wielkiego Polaka – Jana Pawła II.                  Celem konkursu jest: przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II. Konkurs ma ponadto rozbudzać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności twórcze wśród dzieci oraz promować młode talenty plastyczne i artystyczne.

Prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) należ złożyć do 12 października br. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie. Pracę należy opisać podając: imię i nazwisko oraz wiek autora. Wraz z pracą uczestnicy konkursu dostarczają zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem.

Szczegóły w regulaminie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Skip to content